Vrije dagen

Schooljaar 2018-2019

1ste trimester

– woensdag 26 september: pedagogische studiedag
– maandag 8 oktober: lokale verlofdag
– maandag 29 oktober tot en met zondag 4 november: herfstvakantie
– maandag 24 december tot en met zondag 6 januari: kerstvakantie

2de trimester

– vrijdag 25 januari: pedagogische studiedag
– vrijdag 15 februari: lokale verlofdag
– maandag 4 maart tot en met zondag 10 maart: krokusvakantie
– maandag 8 april  tot en met zondag 21 april: paasvakantie
– maandag 22 april: Paasmaandag

3de trimester

– woensdag 1 mei: Dag van de Arbeid
– donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag
– vrijdag 31 mei: brugdag
– maandag 10 juni: Pinkstermaandag

Vrijdag 28 juni 2019 eindigen de lessen om 12.10 u.