Vrije dagen

Schooljaar 2018-2019

1ste trimester

- woensdag 26 september: pedagogische studiedag
- maandag 8 oktober: lokale verlofdag
- maandag 29 oktober tot en met zondag 4 november: herfstvakantie
- maandag 24 december tot en met zondag 6 januari: kerstvakantie

2de trimester

- vrijdag 25 januari: pedagogische studiedag
- vrijdag 15 februari: lokale verlofdag
- maandag 4 maart tot en met zondag 10 maart: krokusvakantie
- maandag 8 april  tot en met zondag 21 april: paasvakantie
- maandag 22 april: Paasmaandag

3de trimester

- woensdag 1 mei: Dag van de Arbeid
- donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag
- vrijdag 31 mei: brugdag
- maandag 10 juni: Pinkstermaandag

Vrijdag 28 juni 2019 eindigen de lessen om 12.10 u.