Verbruiken

Overzicht van de voorziene kosten 2020-2021

Verplichte uitgaven verrekend in de scherpe maximumfactuur  (kleuters:  € 45, lager: € 90)

- Zwemmen:

• 10 x voor 1,2,3,4,5 lj (gratis voor het 6de lj)  € 1,50
• busvervoer voor het zwemmen € 1,00
• het oudercomité sponsort € 1,50 per lln/beurt

- Speciale activiteiten (studiereis, schoolreis, …)  max. € 25,00
- Uitstappen (bos, Rollebolle, schaatsen…)
- Sportdag: reële kosten, richtprijs  max. € 10,00
- Culturele activiteiten (toneel, museum, …) max. € 10,00
- …………..

Minder scherpe maximumfactuur ( max. € 445 voor de volledige lagere schoolloopbaan)     

- Zeeklassen voor 5de + 6de leerjaar (om de 2 jaar)   € 250,00
- Natuurklassen voor 3de + 4de leerjaar (om de 2 jaar)   €  30,00

Niet verplichte uitgaven

Dranken op school te verkrijgen
      soep -  kleuters (Aalst) en lagere school  € 0,60
      chocomelk en frisdrank € 0,60
      Dit via een drankkaart en soepkaart in de lagere school (€ 12 voor 20 consumpties)

- Tijdschriften:
       Er is een ruim aanbod van verschillende tijdschriften, het is vrij om deze aan te schaffen, de prijzen variëren.

- Voor- en naschoolse opvang via Tutti Frutti                              
       25% korting indien het 2de en volgende kind(eren) gelijktijdig opgevangen worden
       50% korting sociaal tarief