Vragen Corona – opvang

Beste ouders,

De voor- en naschoolse opvang Tutti Frutti Brustem en Aalst gaat door zoals altijd. 

De opvang door de school vindt plaats tijdens de schooluren, ook zoals gewoonlijk.
De kinderen worden aan de poort afgezet bij de leerkracht.  Voor Kapelhof is dat kant van het muurtje, voor Singel aan de poort en voor Aalst: opvang Tutti Frutti langs de fietsenstalling  –  opvang door school aan de poort Aalst-Dorp (vanaf 8.30 u.). Ook ‘s middags worden de kinderen op die plaats afgehaald of gebracht.

Met vriendelijke groeten,

Petra Tits

Directie
VGB De Boomhut Brustem – Aalst