Online bevraging opvang week 23 – 27 maart

Beste ouders

Naar aanleiding van de ministerraad dienen de scholen noodopvang te voorzien voor kinderen van ouders die in een cruciale sector actief zijn (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie, …).
Met deze bevraging willen we zicht krijgen op het aantal kinderen die geen andere mogelijkheid hebben dan gebruik te maken van deze noodopvang.
Zo kunnen we maatregelen nemen om deze groep leerlingen zo klein mogelijk te maken. Dat is immers een belangrijke factor om het risico op besmetting van uw kind en familieleden te reduceren.


corona.hesbania.net

Daarom vragen we jullie om voor IEDER KIND een aparte vragenlijst in te vullen, als je van de noodopvang gebruik wil maken. Als je GEEN opvang nodig hebt, hoef je dit niet in te vullen. Het invullen van deze bevraging is een vereiste om gebruik te maken van de noodopvang. Gelieve voor zondag 22 maart 18 uur de bevraging in te vullen.

Indien uw kind is ingeschreven voor de noodopvang maar uiteindelijk niet komt, verwittigt u de school (011/68 39 50). Ook voor andere vragen, kan u ons op dit nummer contacteren tijdens de schooluren.

Alvast bedankt voor uw medewerking.  
Petra Tits Directie
VGB De Boomhut Brustem – Aalst