Leesproject

Kwartiermakers

Uit recente studies en onderzoeken blijkt dat het zeer belangrijk is om het leesplezier en het leesbegrip te stimuleren.  Vandaar dat onze school dit jaar gestart is met kwartiermakers, waar de nadruk vooral ligt op het stillezen en functioneel vloeiend lezen.  Elke dag wordt er op school een kwartier lang in stilte gelezen en/of voorgelezen.

Wie vaak voor het plezier leest – of dat nu is in de vriie tiid of op school – wordt een steeds vaardiger lezer. Vaardige lezers beleven meer plezier aan het lezen van boeken, waardoor ze vaker lezen in hun vrije tijd. Dat zorgt er weer voor dat hun leessnelheid, woordenschat, spellingvaardigheid en tekstbegrip toenemen.

Meer informatie leeskwartier? Klik hier!

 

Terug