Leesproject

Elke week is er in het lager onderwijs een klasdoorbrekend lesuur voor het leesproject voorzien.  Tijdens dat uur wordt er aan vrij lezen, voorlezen of tutorlezen gedaan.

Bij tutorlezen is er telkens een leerling van een hoger leerjaar die een leerling uit een lager leerjaar begeleidt.  De leerling uit de lagere klas krijgt de mogelijkheid om extra te oefenen en individuele begeleiding te genieten. Het kind uit de hogere klas leert a.d.h.v. een stappenplan de andere leerling te begeleiden en te ondersteunen in het leesproces.  Op die manier willen wij als school inzetten op technisch lezen, begrijpend lezen, leesplezier, samen leren, initiatief durven nemen en verantwoordelijkheid dragen.

Terug