DSS – muzische vorming

In 2012 zijn we in het lager onderwijs begonnen met het uitwerken van ons muzisch project.  Hierbij willen we meer aandacht schenken aan de verschillende domeinen van muzische ontwikkeling én meer mogelijkheden bieden om de muzische talenten van onze leerlingen aan te wakkeren of uit te breiden.

 Maandelijks wordt er gedurende een ganse namiddag in een bepaald thema rond muziek, bewegingsexpressie en drama gewerkt.  De andere keren werken we aan beeld. Er is een doorschuifsysteem (DSS) ontwikkeld waardoor de kinderen telkens bij een andere leerkracht terechtkomen, die zijn/haar specialiteit/domein met de kinderen deelt.  Samen gaan we op zoek naar de verschillende talenten bij onze kinderen en leren ze deze verder ontwikkelen.