Werken rond vriendschap

De eerste schooldag maakten we een collage rond vriendschap: we zochten foto’s op de computer, typten allerlei woorden, versierden een poster en werkten goed samen om onze collage af te krijgen.